sık Virani

 

Vrn Babanın nerede ve hangi tarihte doğduğu, nerede ve hangi tarihte vefat ettiği hakkında kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Abdlbki Glpınarlı, Pir Sultan Abdal adlı eserinde Vrn

 

Babayı, Nesm, Haty, Fuzl, Kul Himmet, Yemn ve Pir Sultan Abdalla birlikte Alev-Bektşler tarafından kabul edilen yedi şir (şık) arasında saymaktadır.

 

Glpınarlı, Alev-Bektş Nefesleri adlı eserinde, onun 1587-1628 yılları arasında yaşayan Şah Abbasla grştğn sylemektedir. Glpınarlı, Bektş geleneğinde Vrnnin lmediği, sırrolduğu şeklinde bir inancın bulunduğunu da nakletmektedir.

 

Necef Bektş Derghında stnde tcı olan bir stunun Vrnnin sırrolduğu mekn kabul edilerek ziyaret edildiği de Glpınarlının bize ulaştırdığı bilgiler arasındadır.Sadettin Nzhet Ergun, ilk yayınladığı Bektş Şirleri adlı eserinde Vrn Baba hakkında kısa bir bilgi vermekle yetinmiştir. Ergun, 1944 yılında yayınladığı Bektş Şirleri ve Nefesleri adlı eserinde ise Vrn Babanın Hacı Bektş Velnin evldı olan Balım Sultana intisab ettiğinden bahsetmektedir.

 

Vrn Baba, eserlerinde de grleceği zere din ve tasavvuf bilgisi olduka yksek bir gnl eridir. Bedri Noyan, Vrn Babanın Necef Bektş Derghında postnişinlik yapmış olma ihtimalinden sz etmektedir.

 

M. Hlid Bayrı, arz vezni ile yz kadar şiir sylemiş olan Vrnnin tahsil grmş birisi olduğundan bahsetmektedir. İlm-i Cvidnda yz civarında yeti ve otuz civarında hadsi anlamları ile birlikte zikredebilen ve aıklayabilen Vrnnin iyi bir Kuran ve hads bilgisine sahip olduğu anlaşılmaktır.

 

kaynak : Hacı Bektaşi Veli araştırma ve uygulama merkezi

S << Sayfaya geri       A << Ana sayfaya geri