Nota Bilgileri

Anahtar ( Açkı ) :
Portenin sol baş tarafına konulur ve konulduğu çizgiye kendi adını verir. 

Anahtar olmadan nota işaretleri okunamaz

    Sol Anahtarı                             Fa Anahtarı                        Do anahtarı
Porte : Beş çizgi dört aralıktan meydana gelen şemaya porte denir
Dolap ( Ölçü ) :Ölçü içerisindeki parça vuruşları belirler. Ölçü değeri  bitince de

2. ölçüye geçilir.

Ölçü çizgisi : Ölçü bittiğinde porteye dikey olarak çizilir
Nota: Müzik seslerini gösteren işaretlerdir  ve yedi tane nota vardır. 

Do Re Mi Fa Sol La Si

 
Değiştirme işaretleri: Önüne geldiği notanın ses yüksekliğini değiştiren işaretlerdir.

Notanın sol tarafına konur ve ölçü içindeki aynı ismi taşıyannotaları etkiler.

Bemol: Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır.

Diyez: Önüne geldiği notayı yarım ses inceltir.

Naturel: Değişime uğramış notayı normal hale getirir.

Çift Bemol: Önüne geldiği notayı bir tam ses kalınlaştırır.

Tekrar işaretleri:

 

Röpriz  (Senyo ): Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.

 

Ölçü tekrar işareti: Önündeki dolab'ın tekrarlanacağı nanasına gelır.

 

Senyo: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden, birinci defa konulduğu yere dönüleceğini ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir. 


S << Alfabeye geri              A << Ana sayfaya geri