Bildergebnis für neset ertas gif

Bildergebnis für kemal sunal gif

 

Âşık Veysel Kimdir Türkü Sözleri Türkü Notaları Ozanlarımız Gönül verenler
Nota Bilgileri Türkü Dinle   Adım adım Türkiye Linkler

 

Âşık Hüseyin Orhan

 

 

Âşık Hüseyin Orhan

 

1938 Kuyudere (Minayik) köyünde dünyaya gelmiştir. Mahmut dede kabilesinden gelmektedir. Babası Musa Kazım dede annesi Satı Orhan’dır. Kendisi 4-5 yaşlarında iken babası vefat etmiştir. Annesinin yanında köyde büyümüştür.

Küçük yaşta saza olan tutkunluğu nedeniyle köyde saz çalanların yanında oturup kalkarmış. Saz çalmaya 7-8 yaşlarında cura çalarak başlamıştır. İlk saza olan hevesini çocukluğunda kendi deyimiyle süpürge ve maşayı saz niyetine kullanarak hevesini giderirmiş. Köyde hemen hemen herkesin saz çalması Aşık Hüseyin’inde saz çalmasında en büyük faktördür.

Saz çalmayı kendi çabalarıyla, büyüklerinden, arkadaşlarından ve komşusundan bakarak ve inceleyerek öğrenmiştir. Kuyudere (Minayik) köyünde özellikle ibadetlerde saz çalmak zorunluluğu olduğu için, kendi sesinin güzelliği ve saza olan hevesi saz çalıp söylemeyi kendisi için gerekli kılan en büyük etkenlerden birisi olmuştur. Bağlamayı pençe (elle) tekniği ile çalmaktadır.

Örnek aldığı aşıklardan başta Hasan Hüseyin olmak üzere Haşim Orhan. Düzgün Sarıaltun, Cuma Yüzbaşıoğlu. Aşık Veysel, Yemini, Fuzuli, Pir Sultan, Kul Himmet, Teslim Abdal- Hatayi - Virani gibi ünlü Halk Aşıklarımızı da kedisine gerek saz gerekse söyleyişleriyle kendisine örnek almıştır.

1953‘te evlenen Aşık Hüseyin Orhan 1954’te İstanbul’a işçi olarak gelmiştir. 1963’te TRT İstanbul ve Ankara radyosunda mahalli sanatçı imtihanlarını kazanarak girmiştir. İstanbul, Ankara ve Avusturalya’da bant çalışmasında bulunan Hüseyin Orhan’ın Fransa’da bir Cem CD’si bulunmaktadır. TRT THM repertuarına, gerek kendi gerekse çeşitli aşıkların beyitlerini; sazı ve sesi ile icra ederek hizmetler vermiştir.

Cem yürütebilen önemli Halk Aşıklarımızdan birisi olan Aşık Hüseyin Orhan 1989-1996 yıllan arasında Şah Kulun İdari görevini üstlenmiştir. Daha sonra Küçük Çekmece Garip dede türbesinin dernek yönetiminin isteği üzerine Garip dede türbesinde Cem hizmetlerini 3 yıl sürdürmüştür.

Bunun akabinde yurt içi ve yurt dışında birçok yerde Cem toplantılarında, Cem yürütmek için birçok kez görev yapmıştır. Halen çeşitli Cemlerde, gecelerde ve toplantılarda sazı ve sesini dinlemek mümkündür.

1953’te evlenmiştir. Dört erkek bir kız toplam beş çocuğu vardır. Şu an emekli ve hanımıyla birlikte İstanbul’da yaşamım sürdürmektedir. Ayrıca kendi çabalarıyla evinde yaptığı ve yakında çıkacak olan Cem’i konu alan kitabını da yazmaktadır.

Kuyudere (Mineyik) Köyünde Aşıklık Geleneği
Bitirme Çalışması
Mehmet Sarıaltun
İstanbul - 2000

 

 

Âşık Veysel Kimdir Türkü Sözleri Türkü Notaları Ozanlarımız Gönül verenler
Nota Bilgileri Türkü Dinle   Adım adım Türkiye Linkler

 

Sayfaya Geri

 

Ana sayfaya geri