Bildergebnis für neset ertas gif

Bildergebnis für kemal sunal gif

 

Âşık Veysel Kimdir Türkü Sözleri Türkü Notaları Ozanlarımız Gönül verenler
Nota Bilgileri Türkü Dinle   Adım adım Türkiye Linkler

 

Alfabetik Türkü Sözleri

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 

Âdem Oğlu Bu Dünyaya Gelince

 

Âdem Oğlu Bu Dünyaya Gelince

 

Âdem oğlu bu dünyaya gelince
Taze açılmış bir fidana benzer
Bir yaşına da kadem basınca
Bülbül gibi şakır gülşene benzer

 

İki yaşında da kalkar oturur
Üç yaşında çok manalar getürür
Dört yaşında hamaylisin götürür
Beş yaşında bağ-u bostana benzer

 

Altısında fehmeder hep düşünü
Yedisinde düşürür ön dişini
Sekizinde fehmeder her işini
Dokuzunda mah-ı tabana benzer

 

On yaşında taze güldür kokulur
On birinde gonca güldür açılır
On ikide boy gösterir seçilir
On üçünde serv-i revana benzer

 

On dördünde mahbupluğu çağıdır
On beşinde gören aklın dağıdır
On altıda sanki cennet bağıdır
On yedide kaşlar kemana benzer

 

On sekizinde fehmeder arını
On dokuzda gözetir şikârını
Yirmisinde kimse bilmez sırrını
Talimini almış şahana benzer

 

Yirmi beşinde bir hoşça görünür
Otuzunda akan sudur durulur
Otuz beşte meclislerde anılır
Balına karışmış irfana benzer

 

Kırk yaşında gazel gibi bağlarda
Kırk beşinde günahına ağlar da
Ellisinde Subhan'a bel bağlar da
Yüklenmiş yükünü kervana benzer

 

Elli beşde ettikleri düş olur
Altmışında pirlik gelir kış olur
Altmış beşde gözlerinde yaş olur
Dağ başına çıkmış günşana benzer

 

Yetmişinde ağrı iner dizine
Yetmiş beşte duman çöker gözüne
Sekseninde kimse bakmaz yüzüne
Baykuşlar oturmuş virana benzer

 

Seksen beşinde beli bükülünce
Doksanında defteri dürülünce
Doksan beşinde ömrü serilince
Kul Hüseyin yüz yaşına varınca
Denesi savrulmuş harmana benzer

 

 

Alfabetik Türkü Sözleri

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

 

Âşık Veysel Kimdir Türkü Sözleri Türkü Notaları Ozanlarımız Gönül verenler
Nota Bilgileri Türkü Dinle   Adım adım Türkiye Linkler

 

Geri

 

Ana sayfaya geri